Kan man ændre ens skæbne med du’a?

on Torsdag, 07 Juli 2011. Posted in Dhikr og Du'a (Ihukommelse af Allah)

I Allah’s Navn

I en hadeeth berettet af Salman, nævnes, at Allahs sendebud siger: ”Intet kan ændre noget, der er i skæbnen (al-Qadr) undtagen du’a, og intet kan forøge ens livstid undtagen al-Birr (at være god mod ens familie).” [al-Tirmidhi 448/4, Ahmed 277/5 og Ibn Majah 35/1]   

For at kunne besvare dit spørgsmål er det vigtigt først og fremmest at beskrive, at skæbnen skal forstås i to henseender. Den ene er absolut, der ikke kan skiftes. Den kaldes for al-Mutlaq eller al-Mubram, og det er den skæbne, som er i Allahs viden og Han har skrevet det halvtreds tusinde år før Han skabte himlene og jorden. Om denne skæbne siger Allah i koranen:

”Ordet kan ikke ændres hos Mig.” [ Qaaf 50:29]

Denne skæbne er også refereret til i en beretning af Umm Habibah, som bad: ”O Allah, lad mig leve sammen med min mand Allahs sendebud, min far Abu Sufyan og min bror Mu’awiyah”. Profeten (må Allahs velsignelser og fred være med ham) kommenterede hendes bøn: ”Du har spurgt Allah om et bestemt tidspunkt og begrænsede dage, og en fordelt forsyning. Allah gør ikke noget før dets tid, eller forsinker det end dets tid. Hvis du havde spurgt Ham om at beskytte dig fra Ildens straf og gravens straf, var det bedre for dig”. [Muslim 2663]      

Den anden form for skæbne er det, der kan ændres på grund af nogle asbāb (deterministiske årsager). Det kalder man for al-Mu’allaq. Og det er den skæbne, der er skrevet i Englenes register. Der er her ændringer kan forekomme, hvor der eksempelvist kan blive taget noget fra eller tilsat noget ekstra. Eksempelvist hvis ens liv er skrevet til at være 60 år, så kan det være, at på grund af en persons godhed mod sin familie, kan vedkommendes liv blive forlænget med flere år, eksempelvist med 10 år, så den bliver ændret til 70 år i Englenes register. Men det ændrer ikke noget i Allahs viden, for Han har haft den viden, har den og ville evigt have den, og den ligger skrevet i, hvad der kaldes for ”Den Beskyttet Tavle” (al-Lawh al-Mahfudh). Det er det, som vi skal forstå, når Allah siger:

”Allah kan udslette eller bekræfte, hvad Han vil. Hos Ham findes Skriftens Moder.”[al-Ra’ad 13:39]

Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah skriver, som kommentar til dette emne: ”At ændre eller bekræfte (ens skæbne), det er i forhold til englenes register. Men hvad angår Allahs Viden, den ændres ikke. Der er ikke noget der sker, som Han ikke har viden om. Derfor er der ingen udslettelse eller bekræftelse (i forhold til Hans viden).” [Majmo’ al-Fatawa 14. taget fra http://ar.wikisource.org/wiki]       

Allah har stillet nogle betingelser for at en ting kan hænde. Meget simpelt gives eksemplet for at korn kan gro, det er at så og dyrke korn i jorden. For en sulten mand er betingelsen at spise, for en tørstig er det at drikke. Med andre ord, når man har udført de ting, som er betinget, vil et resultat vise sig. På samme vis gælder det også omkring du’a, og når man søger og påkalder Allah. Allah kan ændre ens tilstand på grund af du’a, fordi man netop har udført du’a – og det hele ligger i Allahs Viden.

Og Allah ved bedst.

Social Bookmarks