Er det tilladt at have kæledyr som kaniner og hamstre islamisk set?

on Onsdag, 23 november 2011. Posted in Islamiske retningslinjer; Hvad er halal og harām?

I Allah’s Navn

Det er tilladt at have kæledyr i Islam. Nogle af sahabah plejede også at have kæledyr, hvilket Anas (må Allah være tilfreds med ham) fortæller i det, han beretter om profeten: ”Profeten (må Allahs velsignelser og fred være med ham) var den bedste af mennesker m.h.t. manerer. Jeg havde en bror, som blev kaldt Abu 'Umayr.” Han (Anas) sagde: ”Jeg tror, ​​at han (Abu Umayr) lige var begyndt at spise (afvænnet fra at amme), da Allah’s Sendebud (må Allahs velsignelser og fred være med ham) kom og så ham, og sagde: "Abu 'Umayr, hvad er der sket med din nattergal?" Han plejede at lege med det.” [al-Bukhari 6203]

Hvis man ønsker at have et kæledyr, er der forskellige ting, som man bør være opmærksom på. Man skal selvfølgelig huske at varetage ens kæledyrs behov, forsyne det med mad, drikke og omsorg.

Det er berettet fra Abu Hurayrah (må Allah være tilfreds med ham), at de (sahabah) spurgte: ”Oh Allahs Sendebud! Vil vi få belønning med hensyn til disse dyr?” og hvor profeten svarede: "Ved ethvert levende væsen ligger der belønning." [Muslim 2244]


Al-Nawawi (Må Allah være ham nådig) nævner, at ovenstående hadeeth opfordrer godhed mod "respekteret" dyr, som er dem, vi ikke er pålagt at dræbe. Så belønning kan opnås ved at give dem vand og behandle dem venligt samt fodre dem og lignende handlinger. Det er uanset om man ejer dem eller de er frie og uanset om de tilhører en selv eller en anden.

Nogle dyr er dog forbudte at handle med i et islamisk perspektiv. Det gælder for hunde, katte og aber. Der er mange muslimer, der er velvidende om, at det er forbudt at have en hund generelt set men det er de færreste, der er klar over, at det er forbudt at købe eller sælge en kat. Men det er tilladt at have en kat. Det er berettet af Abu al-Zubayr, at han sagde: ”Jeg spurgte Jabir om prisen for hunde og katte, hvor han svarede: ”Profeten (må Allahs velsignelser og fred være med ham) belærte os ikke at gøre det (dvs. sælge dem).”” [Muslim 1569]

 

Et kæledyr skal altså være et dyr som det islamisk set er tilladt at holde. Dyr, der er forbudte at have som kæledyr er bl.a:

·          Hunde

Det er berettet af Abu Hurayrah (må Allah være tilfreds med ham), at profeten (må Allahs fred og velsignelser være med ham) sagde: "Hvem, der holder en hund, bortset fra en hund til at hyrde, jagt eller landbrug, vil have en qirāt fratrukket fra sin belønning hver dag.” [Muslim 1575] (Qirāt er betegnelsen for en stor belønning, som profeten sammenlignede størrelsen af med et bjerg) 

 

·          Mus

Det er berettet fra 'Aisha, profetens hustru (må Allahs velsignelser og fred være med ham), at hun hørte Allah’s budbringer (må Allahs velsignelser og fred være med ham) sige: "Der er fire ting, der er fāsiq (korrupte) og må dræbes ved alle tidspunkter, uanset om man er i en tilstand af ihrām [under Hajj og 'Umrah] eller ej: Glenter, krager, mus/rotter og gale hunde." [Muslim 1198]

Da hamstre eksempelvist er en underslægt til mus, vil det ikke være tilladt at have en hamster som kæledyr. Så konklusionen er, at kaniner er tilladt at have som kæledyr men ikke hamstre.

 

Og Allah ved bedst.

Social Bookmarks